Mikaël Zakarian (Microsoft CFO, přednáška) facebook

Kdy: 3. 12. 2013 (úterý) v 18:00
do 20:00
Kde: IES
Opletalova 26, Praha
50.082077° N, 14.431231° E
Report zatím nikdo nenapsal :(

Téma prednášky:

Finančné riadenie v praxi a dopad nových technológií na finančné riadenie firmy

  • väzba hodnoty akcií na finančnú situáciu firmy
  • úvod do fungovania korporátnych financií a naviazanosť na fungovanie lokálnej finančnej organizácie
  • Vitajte v Cloude- čo presne je tento „moderný“ koncept a ako ovplyvňuje finančné riadenie

Prednáška bude vedená Mikaëlom Zakarianom, finančným riaditeľom spoločnosti Microsoft od 1. septembra 2012. Do českej pobočky prišiel z holandskej pobočky Microsoftu, kde zastával pozíciu seniórneho manažera pre business controlling.

Mikaël Zakarian vyštudoval univerzitu Evry-Val d’Essonne. Od tej doby získal viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti financií, mimo iného aj vo francúzskej a holandskej pobočke Microsoftu.

PREDNÁŠKA SA BUDE KONAŤ V ANGLIČTINE.

You are invited to lecture co-organized by Microsoft , which will be held in the evening of 3rd December 2013 at the Institute of Economic Studies in room 314. The main lecturer is Mikaël Zakarian , chief financial officer of Microsoft .

Lecture topic:

Financial management in practice and the impact of new technologies on the financial management of the company

  • Value binding of the shares on the company's financial situation
  • Introduction to the functioning of corporate finance and relationship to the operation of local financial organization
  • Welcome to Cloud- what exactly is this „modern“ concept and how it affects financial management