Přednáška: Finanční a dluhová krize - lekce pro bankovnictví facebook

Kdy: 9. 5. 2012 (středa) v 09:30
do 10:50
Kde: IES FSV UK, Opletalova 26, místnost č. 206

Na konci letního semestru se bohužel stala zvykem žalostně nízká účast na našich přednáškách. Nebylo tomu jinak ani v případě Pavla Kysilky, generálního ředitele České spořitelny. Účast pouhých sedmi (ne, není to překlep) lidí byla velkým a smutným překvapením jak pro přednášejícího, tak pro organizátory. Po rozpačitém začátku se však rozproudila živá a neobyčejně zajímavá debata o příčinách a řešeních finanční krize, o problémech bankovnictví a finančních trhů. Pavel Kysilka potvrdil pověst odborníka s velmi realistickým pohledem, který svoje názory navíc umí podepřít rozsáhlými znalostmi historicko-ekonomických souvislostí.

Pavel Kysilka v letech 1990–1991 pracoval jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával mimo jiné post výkonného guvernéra v České národní bance, kde také řídil rozdělení československé měny v roce 1993. Působil také jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom a člen širšího vedení banky a od 1. ledna 2011 vykonává funkci předsedy představenstva a generálního ředitele České spořitelny. Pavel Kysilka je také členem NERV a jako veliký milovník hudby je členem správní rady hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.