Vytvořit: statnice-bc

Úprava stránky

Nadřazená stránka
Titulek
Popis
Klíčová slova

Aktuální verze

Nápověda k editaci

Základní formátování:

Kurzíva: *Text*
Tučné: **Text**
Mocnina: x^2 + y^3

Nadpisy:

Nadpisy je možné zapsat dvěma způsoby:

Podtržením:
Nadpis nejvyšší úrovně
######################

Nadpis druhé úrovně
*******************

Nadpis třetí úrovně
===================

Nadpis čtvrté úrovně
--------------------
Předsazením (možno použít i #):
=======Nadpis nejvyšší úrovně

======Nadpis druhé úrovně

...

==Nadpis nejnižší úrovně

Odkazy URL:

"Text odkazu":http://www.adresa.cz
"Jméno":email@server.com

nebo jen

http://www.adresa.cz

Odkaz na položku na stránce:

Na konec řádku na který chci ukazovat dám:

=== Nadpis na stránce === .[#nazev_odkazu]

a v odkazu uvedu stejný název za znak #

"Odkaz":adresa_stranky#nazev_odkazu

Soubory:

{{soubor: soubor.pdf}}

nebo

{{soubor: soubor.pdf, Text odkazu na soubor}}

Obrázky:

[* image.gif *]
[* image.gif .(text pro vyhledávač) *]

Zarovnání doprava a doleva

[* image.gif >]
[* image.gif <]

Číslovaný seznam:

1) První
  a) První a
  b) První b
2) Druhá

Nečíslovaný seznam:

- První
  - První a
  - První b
- Druhá

Tabulka:

|-------------------------------------
| Pořadí   | Jméno        ||
|-------------------------------------
| 11.    | Benedikt  | Kotmel  |
| 12.    | Hanz    | Matička |
 

Vypnutí Texy

Vypnout pouze Texy! lze takto:

/---html
<em>toto funguje</em>: **toto nefunguje**
\---

Vypnout Texy! i HTML lze takto:

/---text
<em>toto nefunguje</em>: **toto nefunguje**
\---

Automatické typografické úpravy

Například následující kód

- "české" 'typografické' uvozovky
- pomlčka vs. spojovník: 10-15 vs. česko-slovenský
- pomlčka: jedna -- dvě
- typografický křížek u rozměrů 10 x 20
- šipky <- a -> a <-> ;
- tři tečky...
- zachování HTML entit &amp;
- náhrady(TM) nebo(R) za příslušné (C)entity

Texy! upraví na

 • „české“ ‚typografické‘ uvozovky
 • pomlčka vs. spojovník: 10–15 vs. česko-slovenský
 • pomlčka: jedna – dvě
 • typografický křížek u rozměrů 10×20
 • šipky ← a → a ↔ ;
 • tři tečky…
 • zachování HTML entit &
 • náhrady™ nebo® za příslušné ©entity

Je možno používat i HTML

HTML zapíšeme normálně do textu spolu s Texy syntaxí

Podrobnější nápověda k syntaxi je na stránkách Texy!