Kuchařka IES » Budova Opletalova » Jednotlivá patra

V budově Opletalova velice jednoduše zorientujete hned v prvních dnech studia. Naše škola je malá a tomu odpovídá i budova. Brzy zjistíte, že za celé studium navštívíte jen několik učeben. Ty jsou důmyslně očíslovány podle pater, ve kterých se nacházejí. Celkem má budova sice 7 poschodí, ale klíčová jsou jen 4 patra. Navíc naše budova disponuje i výtahem, který vás zaveze s výjimkou posledního, šestého, patra všude po budově.

Přízemí = 1. patro

Hned po vstupu do budovy vás uvítá paní vrátná. Ta obsluhuje klíče od všech místností, půjčuje klíče od počítačů a od skřínek a často je tou nejinformovanější osobou na celé škole (když se přednášky přesouvají do jiných místností, když odpadá výuka atd.) V přízemí se vyplatí rozhlédnout se, na dveřích a stěnách prakticky neustále visí pozvánky na zajímavé akce (přednášky, konference) a inzeráty. Je zde také několik zajímavých a informačně bohatých nástěnek (konzultační hodiny učitelů, rozpis jejich kabinetů, zajímavé články z tisku týkající se IES, nástěnka E-klubu atd.). Vedle vrátnice se nachází sekretariát a kancelář řiditele IES doktora Martina Gregora. Dále jsou zde skříňky na odložení věcí. Klíček si můžete vždy na jeden den půjčit výměnou za ISICa, kterého necháte na vrátnici a při vrácení klíče si jej zase vyzvednete. Případně si můžete na studijním oddělení zřídit „celosemestrální pronájem skříňky“ (za 200 Kč, více info na vrátnici). V přízemí se nacházejí dvě přednáškové místnosti: Velká aula 109 a místnost 105.

Suterén

Zde se nachází počítačová učebna – místnost 016, místnost správců počítačové sítě a školních serverů a kdo ví čeho ještě. Nedoporučuje se rušit se zbytečnostmi :-). V suterénu se také nachází automaty na teplé i studené nápoje a občerstvení. U nich jsou dva stolečky, které poskytují azyl studentům, kteří právě nemají přednášku, a vedou odtud dveře do malé „společenské místnosti“ (vstup na ISIC) se stolem. Samozřejmostí jsou toalety

2. patro

Najdete zde posluchárnu 206 a nástěnku Katedry tělesné výchovy FF UK, kde bývají vyvěšeny informace o tělocviku a zajímavých kurzech a sportovních zájezdech pořádaných právě KTV.

3. patro

Zde už je to zajímavější. Nachází se tady posluchárna 314 a před ní předsálí se stolečky. Dále je zde knihovna, jejíž součástí je i studovna, určená pro samostatnou práci studentů a tichou skupinovou práci (v případě vyšší hlučnosti vás přijdou upozornit knihovnice). Součástí místnosti je dostatek zásuvek pro zapojení notebooků do elektřiny. V předsálí 314 jsou dva kabinety, v jednom z nich sídlí vyučující jazyků, druhý je kanceláří docenta Benáčka, vyučujícího na International Tra­de.

4. a 5. patro

Tady naleznete už jen kabinety vyučujících, konkrétní informace o konzultačních hodinách a rozmístění místností možno dohledat na webu IES nebo na nástěnce v přízemí. Důležitou místností je kabinet garanta bakalářského studia doc. Cahlíka ve čtvrtém patře.

6. patro

Sem už bohužel nejezdí výtah, nutno vystoupat po točitých schodech. Nachází se zde učebna 601, Eagle Nest – Sky High Research – místnost doktorandů a místnost E-klubu (604).