Kuchařka IES » Matematika na IES - FAQ

Jak se liší matematika na IES od středoškolské matematiky?

Zatímco na středních školách se používá pouze elementární matematika (zjednodušeně řečeno počty, aplikace víceméně algoritmických postupů řešení), na IES se konečně setkáte nejen s počítáním, ale i s matematikou jako vědou o abstraktních entitách a vztazích mezi nimi. Pomocí základních pojmů definujete další pojmy a odvozuje vztahy mezi nimi (matematické věty, jejichž platnost budete naprosto precizně dokazovat), z toho vzniká aparát, který lze aplikovat na řešení problémů s analogií v reálném světě.

Jak vypadá výuka matematiky na IES?

Prakticky je výuka rozdělená na přednášky a semináře – na přednáškách se vykládá teorie – definice, věty a jejich důkazy, na seminářích se teorie aplikuje při počítání příkladů. Výuku matematiky na IES zajišťuje matfyz, učí vás tedy vyučující z matfyzu a často i výuka probíhá fyzicky na matfyzu. Naprostá většina přednášejících je velmi kvalitních a na hodiny jsou skvěle připravení. Zkouška pak má 2 části. V písemné části počítáte, můžete u sebe mít jakékoliv písemné materiály (učebnici, poznámky). Test ještě ten den vyučující opraví a pokud jste získali alespoň 25 bodů z 50, pokračujete další den na ústní část, kde vás přednášející zkouší z teorie. Stejně jako na všechny ostatní zkoušky na UK máte i na každou matematiku 3 pokusy, když se nezadaří, můžete zkusit ještě 3 pokusy další rok a až pak skončíte se studiem.

Jak moc těžká je matematika na IES?

O kus lehčí než na obecné matematice na matfyzu. O kousek lehčí než na jiných oborech na matfyzu, na jaderce nebo na KyRu (zde se liší spíš menším rozsahem, kdy na IES člověk má jeden předmět matematika každý z prvních 4 semestrů, který obsahuje především matematickou analýzu a později lineární algebru, ale na FEL, FJFI či matfyzu má spoustu různých matematik). Těžší než na jakýchkoliv dalších školách v ČR. Není se ale potřeba bát, pokud jste se na IES dostali, máte na to matematikou projít.

Jak dlouho se musím učit na Matematiku I, abych jí udělal?

5 dnů – 7 týdnů. Každému to prostě jde jinak rychle, někdo si něco pamatuje z přednášek a umí počítat ze seminářů, někdo ne, navíc někdo se denně učí 5 hodin a jiný 10. Na otázku, jak dlouho se učit na matematiku proto neexistuje dobrá (přesnější) odpověď. Obvyklá doba jsou ale zhruba 3 týdny.

Jsou další matematiky těžší, než Matematika I?

Ano, po projití dalších matik vypadá látka M1 jednoduše. Zároveň ale platí, že M1 je největší šok, člověk typicky poprvé v životě přijde do kontaktu s vysokoškolskou matematikou. Později mu je už matematické mylšlení více vlastní a hlavně ví, co ho při učení čeká a má lepší odhad, jak si rozložit čas ap. Proto je učení na M1 asi nejnáročnější a další matematiky většina lidí zvládne rychleji. Matematika 1 je „síto“ na studenty IES, z lidí, kteří na IES nezvládnou splnit nějaký povinný předmět a proto ze školy odchází je tímto předmetem asi z 90% Matematika 1, tj. končit na nějaké další matematice je výjimečné.

Je to k něčemu?

Naprostá většina studentů IES nebude v dalším životě používat matematiku na tak vysoké úrovni, na které se na IES učí. Přínos mezi studenty bývá spatřován v tom, že na matematice se naučí systematicky pracovat na problémech, které se na začátku zdají obrovské a nepřekonatelné. Zároveň matematická teorie bezesporu tříbí logické myšlení a preciznost vyjadřování. Důležité je i to, že porozumění matematické teorii pomáhá vyvarovat se chybám při aplikaci matematiky v ekonomii (i třeba na první pohled jednoduché).

Jaká je nejlepší „strategie“ na učení M1?

Každému vyhovuje něco jiného. Může být fajn počítat s prvním možným termínem zkoušky – máte předtím čas o Vánocích, často bývá nejlehčí a když to nevyjde, máte ještě spoustu času na zlepšení. Je fajn být už během semestru v obraze alespoň na seminářích – počítání se dohání o zkouškovém hůř. Proto pokud máte z M1 strach, propočítejte si vždy po semináři příklady znovu doma. S počítáním je vhodné začít u seminářů a následně počítat zadání zkoušek z minulých let, kdy starší zadání jsou lehčí a postupně se dopracujete k úrovni cca 2009–2015, která odpovídá tomu, co vás čeká ve zkoušce. Při učení důkazů je někdy fajn kombinovat více zdrojů – v učebnici jsou většinou důkazy zbytečně dlouhé, ale když něco vážně nemůžete pochopit, může se to hodit. Každý přednášející zapisuje trošičku jinak a někdy to lépe pochopíte z toho, někdy z onoho. Přehledně a jednoduše zapsané důkazy na počítači z hodin Michala Johanise z M1 jsou dostupné v databázi předmětů a materiálů E-klubu.