Kuchařka IES » Úvodní stránka » Přihláška na mgr. studium

Starší postup:

Někdy to tu rozepíšu víc, ale potřebujete:

 1. v SISu vyplňte elektornickou přihášku ke studiu (ale nepotvrzujte)
  • z těch tří bakalářských ekonomií si vyberte tu, co má v kódu „R“
  • když jste přihlášený, vyplní vám to kód střední školy, který byste asi těžko hledali
  • obor jsou ekonomické teorie, specializace (Finance, …) se vybírají až při zápisu
 2. z webu fakulty si vytiskněte dvě žádosti
 3. do první vyplnit žádost o prominutí přijímací zkoušky (pokud si myslíte, že budete mít průměr pod 2,0)
 4. do druhé žádost o náhradní termín přijímacích zkoušek (v případě, že nebudete)
 5. tyto žádosti podepište, oskenujte a přiložte jako přílohu k přihlášce (jinak je budete muset donést na podatelnu na Hollar)
 6. teprve teď potvrďte přihlášku
 7. zaplatit poplatek 450 korun na udaný účet a var. symbol // nějaký roky se vaše (variabilní) číslo přihlášky vyplňovalo do konstantního symbolu :)

Elektronická přihláška včetně žádosti o upuštění od přijímacích zkoušek pro rok 2021:

 1. Na stránkách is.cuni.cz/stu­dium/prijimac­ky/ klasicky vyplňte přihlášku podobně jako u bakaláře a uložte ji.
 2. Zkontrolujte si, že máte vše správně. Přihlášku pak odešlete a zaplaťte.
 3. Po zaplacení se vám po nějaké době v tom modulu „Moje přihlášky“ objeví ikonka razítka a text „Přihláška byla zaevidována studijním oddělením.“ Dále se také ve spodní části té rozkliklé přihlášky objeví proklik na „Žádosti (0)“

Pokud máte ten klasický SIS průměr pod určitou hodnotu (2.0 v roce 2021), můžete si podat žádost o upuštění od přijímaček:

 1. Klikněte na žádosti a „Podat novou žádost.“ Vyberte „Upuštění od přijímací zkoušky,“ a vyplňte tam něco podobného jako v té listinné žádosti (bod 16 zde: fsv.cuni.cz/stu­dium/formulare-navody/formulare-bc-mgr )