Kuchařka IES » Úvodní stránka » Přihláška na mgr. studium

Někdy to tu rozepíšu víc, ale potřebujete:

 1. v SISu vyplňte elektornickou přihášku ke studiu (ale nepotvrzujte)
  • z těch tří bakalářských ekonomií si vyberte tu, co má v kódu „R“
  • když jste přihlášený, vyplní vám to kód střední školy, který byste asi těžko hledali
  • obor jsou ekonomické teorie, specializace (Finance, …) se vybírají až při zápisu
 2. z webu fakulty si vytiskněte dvě žádosti
 3. do první vyplnit žádost o prominutí přijímací zkoušky (pokud si myslíte, že budete mít průměr pod 2,0)
 4. do druhé žádost o náhradní termín přijímacích zkoušek (v případě, že nebudete)
 5. tyto žádosti podepište, oskenujte a přiložte jako přílohu k přihlášce (jinak je budete muset donést na podatelnu na Hollar)
 6. teprve teď potvrďte přihlášku
 7. zaplatit poplatek 450 korun na udaný účet a var. symbol // nějaký roky se vaše (variabilní) číslo přihlášky vyplňovalo do konstantního symbolu :)