Workshop na Assessment Centrum

Kdy: 2. 4. 2012 (pondělí) v 13:00
do 15:30
Kde: Institut ekonomických studií FSV UK, místnost 105

2. dubna 2012 proběhl na Ekonomickém Institutu Univerzity Karlovy vzdělávací workshop o assessment centrech (druh interaktivního výběrového řízení) iniciovaný organizací AIESEC Praha a E-klubem IES. Čtěte dál a dozvíte se, jak to celé probíhalo.

Již při první návštěvě malé a nenápadné budovy v Opletalově ulici, kde sídlí Ekonomický Institut Univerzity Karlovy, si organizátoři z AIESEC Praha uvědomili, že se jedná o školu vskutku výjimečnou a elitní. Institut totiž ročně absolvuje pouze 80 bakalářů, 60 magistrů a 5 doktorandů. Přestože zájem ze strany studentů byl velký a ohlasy velmi pozitivní, je udivující, na co vlastně takové „mozky“ potřebují workshop o assessment centrech, když mají práci ve svém oboru téměř jistou.

V dnešní době jsou ale znalosti a dosažené vzdělání, ačkoli prestižní, zřejmě nedostatečnou podmínkou pří výběru zaměstnance do firmy, a proto se čím dál tím častěji na trhu práce setkáváme s tzv. assessment centry. Jde o druh výběrového procesu, při kterém se zkoumá především kandidátova osobnost, přínos a práce v týmu a komunikační či prezentační dovednosti. Zkrátka do jaké míry bude potenciální zaměstnanec schopen pracovat v reálných podmínkách a řešit skutečné situace nebo problémy.

Osm účastníků ovšem ukázalo, že studenti Ekonomického Institutu nejsou jen stroje na „vtloukání“ informací do hlavy. S nadšením se chopili práce a při řešení jednotlivých případových studií nejen využili svých znalostí, ale byli i efektivně schopni improvizovat. Všichni kandidáti se znali osobně, což je při assessment centrech značná výhoda, protože je snazší se otevřít a komunikovat v rámci skupiny. Zároveň se ale při soutěžních úkolech nebo argumentaci prokázala určitá rivalita mezi týmy i jednotlivci. Co ale všechny účastníky bez výjimky spojovalo byl obor, protože jejich ekonomické zaměření se nezapřelo. A tak bylo možné se setkat s odpověďmi typu: „Ze 75% jsme se shodli v prvním úseku a z 25% v druhém,“ či s otázkami: „Ekonomickým pádem v USA myslíte pád tržního systému, fiskálního systému, průmyslu, nebo všeho najednou?“

Pozorovatelé a organizátoři z AIESEC Praha poté odvedli skvělou práci v následném vyhodnocení kandidátů a celkový dojem z workshopu byl tak více než uspokojivý. V průběhu workshopu vládla příjemná atmosféra a z reakcí studentů Ekonomického Institutu vyšlo najevo, že si udělali velmi dobrou představu o tom, co vlastně assessment centra jsou a jak je úspěšně zvládnout. Můžeme tak jen doufat, že návštěva AIESEC Praha na Ekonomickém Institutu Univerzity Karlovy nebyla poslední.

Za AIESEC Praha bychom tímto chtěli poděkovat IES a E-klubu za skvělé zprostředkování a spolupráci při workshopu.

Bára Kuhnová AIESEC Praha

Assessment Centrum (AC) je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Program Assessment Centra je obvykle založený na sérii simulací, při nichž se testuje způsobilost kandidáta.

Děkujeme za váš zájem, kapacita workshopu je však již naplněna. Přihlášené v příštích dnech informujeme, zda se vešli do limitu počtu účastníků. Pokud jste se nestihli přihlásit, nezoufejte! Již teď jednáme s AIESEC o případném dalším workshopu.

Těšíme se na Vás!